دانلود (پرسشنامه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی)


دانلود (پرسشنامه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی)

پرسشنامه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی

دانلود پرسشنامه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک

دانلود پرسشنامه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی

پرسشنامه مدیریت سرمایه فکری دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس دانلود پرسشنامه سرمایه فکری پرسشنامه عملکرد سازمانی پرسشنامه عملکرد مالی پرسشنامه عملکرد مالی صنعت بانکداری پرسشنامه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی پرسشنامه رابطه مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

دانلود پرسشنامه پایان نامهرشته مدیریت

پرسشنامه تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک

 
 
 
 
 
 
چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری با عملکرد مالی در بانک پارسیان می باشد.  برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق، 4 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید.برای

ادامه مطلبhttp://iran-asf.ir/doc/prefect5736.html